Przygotowanie stołów do przyjecia w gospodarstwie.

Dekoracja sali konsumpcyjno-tanecznej.
stół wiejski